Lidmaatschap U kunt met uw hele gezin of individueel lid worden van onze IJsclub. Dit geeft u de volgende voordelen: - Gratis toegang - Updates over onze IJsclub - Schaatsgarantie!   Wanneer in een seizoen de ijsbaan niet open is geweest doordat er geen ijs lag, worden alle leden uitgenodigd om   een middag (op kosten van de ijsclub) te komen schaatsen op een kunstijsbaan. De leden worden hierover geinformeerd en   gevraagd een aanmeldings strook in te leveren. Voor registratie als lid kunt u gebruik maken van onderstaand betalingsformulier en inleveren bij: Betalingsformulier: U ontvangt daarna van ons, na de administratieve afhandeling en betaling, een registratiebewijs. Let op:  Dit registratiebewijs is tevens uw entreebewijs!   Dus altijd goed bewaren en meenemen bij uw bezoek aan onze schaatsbaan! Kosten Lidmaatschap, per jaar Individueel € 10,00 p.p. Per gezin € 25,00 (alle gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen) Rustend lid €   3,50 p.p. Na de algemene ledenvergadering(december) van het lopende seizoen stopt de voorverkoop en worden de prijzen van de lidmaatschappen verdubbeld. Toegang tot de schaatsbaan per dagdeel (zonder lidmaatschap)  Schaatsen €   3,50 p.p. Kijken €   1,00 p.p
Thera Hanse Rietstraat 6 4926 HC  LAGE ZWALUWE secretariaat@ijsclublagezwaluwe.nl 0168-483548
©ateet Design
Wij zijn GESLOTEN
Koninklijk Erkende IJsclub Lage Zwaluwe Home Locatie Openingstijden Foto’s Sponsors Bestuur Contact Vrijwilligers Lidmaatschap Evenementen Historie Voorzieningen Lidmaatschap